מונחים רפואיים חזור

קשר קוולנטי covalent bond

תאור

קשר כימי שנוצר על-ידי שיתוף של אלקטרונים של אטומים שונים ולא על-ידי מסירה וקבלה של אלקטרונים.