מונחים רפואיים חזור

רב-צבעים (פוליכרומטופיליה) polychromatophilia

תאור

נוכחות תאי דם אדומים מסוימים שנצבעים בכחול בצבעי רומנובסקי. התאים הכחולים הם תאי דם אדומים צעירים (ראה רטיקולוציט).