מונחים רפואיים חזור

רגלית מדומה pseudopodium, pseudopod

תאור

שלוחה של תא דמוי אמבה (ראה פגוציט) שמשתנה כל הזמן; היא בולעת חיידקים וחלקיקים אחרים ואחראית לתנועת התא.