רדיוסקופיה
radioscopy

תאור

בדיקת הדמיה בצילום רנטגן על גבי מסך פלואורסצנטי.