מונחים רפואיים חזור

רטיקולוציט reticulocyte

תאור

תא דם אדום לא בשל. במצב תקין הרטיקולוציטים מהווים כ-1% מסך-כל תאי הדם האדומים, ואחוז זה עולה עם הגברת הייצור של תאי דם אדומים. ספירת רטיקולוציטים משמשת לקביעת הפעילות של מוח העצם ומסייעת באבחון אנמיה.