מונחים רפואיים חזור

רפולריזציה repolarization

תאור

התהליך בו קרום תא עצב חוזר למצבו התקין מבחינה חשמלית אחרי העברה של אות עצבי. בזמן מעבר אות עצבי חל שינוי זמני במבנה הקרום שמאפשר זרימה של יונים דרכו (ראה פוטנציאל פעולה). בזמן הרפולריזציה היונים חוזרים, והמטען החשמלי מאפשר העברת אותות נוספים. ראה גם תקופת חוסר תגובה.