רשרוש צדר (רשרוש אדר)
pleural crackles

תאור

קול דמוי גירוד, שנשמע מעל הלב באמצעות סטתוסקופ, בחולים עם דלקת קרום הלב. הרשרוש נובע משפשוף של שתי השכבות המודלקות של קרום הלב בזמן פעילות של הלב (ראה צדר).