מונחים רפואיים חזור

אגנוסיה agnosia

תאור

הפרעה מוחית בה האדם אינו מסוגל לפענח נכון תחושות, למרות שאיברי החישה והעצבים המובילים תחושות אל המוח מתפקדים באופן תקין. מקורה של הפרעה זו הוא באזורי האסוציאציה במוח. אגנוסיה עשויה להיות קשורה לראיה, לשמיעה או למגע.