שבר דמוי כוכב
stellate fracture

תאור

שבר בצורת כוכב של פיקת הברך שנגרם על-ידי חבטה ישירה.