מונחים רפואיים חזור

שבר חלקי greenstick fracture

תאור

שבר לא מלא בעצם ארוכה; עשוי לקרות אצל ילדים שעצמותיהם גמישות.