מונחים רפואיים חזור

שוקה (טיביה) tibia, shin, shinbone

תאור

העצם הפנימית והעבה יותר מבין שתי העצמות הארוכות של הרגל התחתונה. היא מופרקת עם עצם הירך מלמעלה, עם עצם הקרסול (טלוס) מלמטה, ועם השוקית (פיבולה) מן הצד.