שטיפת מעי גס
colonic lavage

תאור

שטיפה של תוכן המעי הגס באמצעות חוקן, תוך שימוש במים או בתמיסת חומרים אחרים.