מונחים רפואיים חזור

שיגלה shigella

תאור

סוג של חיידק גראם-שלילי שמצוי בדרך-כלל במערכת העיכול של האדם. הוא מפרק פחמימות בלי לייצר גז. מינים אחדים שלו הם מחוללי מחלה (פתוגנים), כגון זה שגורם לדיזנטריה.