מונחים רפואיים חזור

שן טוחנת molar, grinder

תאור

במערכת השיניים הקבועות, השן השישית, השביעית והשמינית מכל צד של אמצע כל לסת. ראה גם שן בינה. במערכת שיני החלב, השיניים הטוחנות הן השן הרביעית והחמישית מכל צד של אמצע כל לסת.