שריר הלב
myocardium, cardiac muscle, heart muscle

תאור

השכבה הפנימית והגדולה ביותר מבין שלוש שכבות שיוצרות את דופן הלב (ראה גם פנים הלב, עילית הלב). שריר הלב עבה יותר בחדרים בהשוואה לפרוזדורים.