מונחים רפואיים חזור

שריר הסובך (שריר התאומים) gastrocnemius muscle

תאור

החלק הגדול יותר של שריר השוק; הוא מכופף את הברך ואת כף הרגל.