שריר מתווך
adductor muscle

תאור

כל שריר שמניע חלק אחד של הגוף כלפי חלק אחר, או כלפי קו האמצע של הגוף.