אסטיגמטיזם (אסטיגמציה)
astigmatism, astigmation

תאור

עיוות או טשטוש בראיה, הנגרם בגלל מבנה לא סדיר של הקרנית. הטיפול הוא באמצעות משקפיים או עדשות מגע. המונח צילינדר מתייחס לפעמים לרמת האסטיגמטיזם או לעדשות המשמשות לתיקון העיוות.