שתל הורמונלי
hormonal implant

תאור

שתל שמוחדר מתחת לעור ומשחרר באיטיות מנות של הורמון סינתטי.