שתל עצמוני
autograft

תאור

רקמה שמוסרת מחלק אחד של הגוף ומושתלת בחלק אחר בגופו של אותו אדם. בשתל עצמוני לא קיימת דחיה על-ידי מערכת החיסון של הגוף.