מונחים רפואיים חזור

תא סומטי somatic cell

תאור

כל תא של הגוף שאינו תא נבט.