מונחים רפואיים חזור

תאחיזה linkage, gene linkage

תאור

נטיה של שני גנים סמוכים זה לזה על אותו כרומוזום לעבור יחד מהורה לילד; מדענים משתמשים בתכונה זו כדי לגלות פגמים גנטיים והעברתם במשפחה.