מונחים רפואיים חזור

אגרפיה agraphia

תאור

אי-יכולת לכתוב, למרות חוזק וקואורדינציה תקינים של כף היד. קשור להפרעה של שפה, ונגרם על-ידי מחלה באונה הקודקודית של המוח.