אסטרון
estrone, oestrone, Estronol

תאור

אחד מהורמוני המין הנשיים המיוצרים על-ידי השחלה. ראה אסטרוגן.