תגובה שלילית
adverse reaction

תאור

תגובה לא מכוונת ומזיקה לתרופה או לטיפול אחר.