תגובת וסרמן
Wassermann reaction

תאור

בעבר, בדיקה לאבחון עגבת (סיפיליס); בודקים דגימת דם לנוכחות נוגדנים לאורגניזם טרפונמה פלידום. תגובה חיובית (WR+) מצביעה על נוכחות נוגדנים ועל זיהום בעגבת.