תולעת עגולה (נמטודה)
roundworm, nematode worm

תאור

כל אחת מקבוצה גדולה של תולעים בעלות גוף גלילי שאינו מחולק למקטעים, וזה מה שמבדיל אותן מתולעים אחרות. חלק מן הנמטודות הן טפילים של האדם: תולעת הוו ותולעת הסיכה הן טפילים של מערכת העיכול. חוטונים מצויים ברקמות לימפטיות (ראה פילריאזיס).