תולעת שטוחה
flatworm, platyhelminth

תאור

תולעת בעלת גוף שטוח, כולל עלוקה ותולעת סרט. שתי קבוצות אלה כוללות טפילים של האדם.