מונחים רפואיים חזור

תוצאה חיובית שגויה (חיובי שגוי) false positive report

תאור

תוצאה של בדיקה שמצביעה על כך שהאדם חולה במחלה מסוימת, בעוד שלמעשה הוא אינו חולה. ככל שסגוליות הבדיקה יורדת כך מספר הנבדקים עם תשובה חיובית שגויה יהיה גבוה יותר.