מונחים רפואיים חזור

תנגודת resistance

תאור

דרגת החסינות שיש לאדם, כלומר מידת יכולתו להתנגד למחלה.