תסמונת באד-קיארי
Budd-Chiari syndrome

תאור

הפרעה נדירה בה הוורידים המנקזים דם מן הכבד נסתמים על-ידי קריש דם או גידול; מאופיינת במיימת ובשחמת הכבד.