מונחים רפואיים חזור

תסמונת וולף-פארקינסון-וויט (WPW) WPW - Wolff-Parkinson-White Syndrome

תאור

הפרעת קצב הנובעת מקיום מסלול הולכה נוסף בלתי תקין בין הפרוזדורים לחדרים בלב. כתוצאה מכך הגירוי החשמלי עובר מהפרוזדורים לחדרים בשני מסלולים שונים בעלי קצב הולכה שונה, דבר היוצר הפרעה בהתכווצות החדרים.