מונחים רפואיים חזור

תסמונת קליין-לווין Kleine-Levin syndrome

תאור

הפרעה המאופיינת בתקופות (בדרך-כלל ימים או שבועות) של אכילה מרובה, שינה במשך רוב הזמן ותלות גדולה מן הרגיל. המצב בדרך-כלל משתפר בבגרות המוקדמת.