מונחים רפואיים חזור

תסמין (סימפטום) symptom

תאור

תחושת החולה, שמביאה אותו לחשוד במחלה או בהפרעה כלשהי וללכת להיוועץ ברופא. ראה גם סימן.