תעלה מפשעתית
inguinal canal, canalis inguinalis

תאור

אחד משני פתחים המחברים את חלל הבטן עם שק האשכים בעובר זכר. תעלות אלה מאפשרות את ירידת האשכים אל תוך שק האשכים, ולאחר מכן הן נסגרות.