מונחים רפואיים חזור

תפיסה (פרספציה) perception

תאור

בפסיכולוגיה - התהליך בו מידע על העולם, שנקלט על-ידי החושים, מנותח ונעשה משמעותי. הפרעות בתפיסה כוללות הזיות, אשליות ואגנוסיה.