מונחים רפואיים חזור

אפופיזה apophysis

תאור

1. בליטה של עצם. 2. בליטה של כל חלק בגוף.