תקופת לידה
puerperuim

תאור

תקופה של עד 6 שבועות לאחר לידה, במהלכה חוזר הרחם לגודלו התקין.