תרומת דם
blood donation

תאור

מתן דם ואחסונו בבנק דם לצורך עירוי לאדם אחר.