מונחים רפואיים חזור

תרכיב vaccine

תאור

תכשיר של חומר אנטיגני שמגרה התפתחות של נוגדנים ובכך מקנה חסינות פעילה נגד מחלה ספציפית. תרכיבים מסוימים מכינים מתרבית של חיידק או נגיף בתנאים שמבטלים את האלימות של האורגניזם אך לא את אופיו האנטיגני. תרכיבים אחרים מורכבים מטוקסואידים (רעלנים שעברו טיפול מיוחד) או מחיידקים מתים שעדיין אנטיגניים. דוגמאות לתרכיבים שמכילים אורגניזמים חיים אך מוחלשים הם התרכיבים נגד שחפת, כלבת ואבעבועות שחורות. משתמשים באורגניזמים מתים בתרכיבים נגד כולרה וטיפוס בטן. בטוקסואידים משתמשים נגד קרמת (דיפתריה) וצפדת (טטנוס). ראה גם חיסון.