תשישות
fatigue

תאור

מצב בריאותי ירוד המאופיין באיבוד משקל, חולשה וירידה בתפקודי הגוף, הקשורים למחלה כרונית.