תת-נשימה
hypopnea

תאור

האטה בקצב הנשימה, המצביעה על ניסיון של הגוף לפצות על הפרעות מטבוליות שאינן קשורות לאיברי הנשימה.