מונחים רפואיים חזור

תת-קליני subclinical

תאור

מציין חשד למחלה שלא התפתחה עדיין כדי ליצור סימנים ותסמינים ברורים.