מונחים רפואיים חזור

כייל (טיטר) titer

תאור

ריכוז חומר מסוים בדם או בנסיוב. בדרך כלל משתמשים במושג זה לתאור רמת הנוגדנים או רמת תרופות.