מונחים רפואיים חזור

תהליך תופס מקום Space Occupying Lesion, SOL

תאור

מושג מתחום בדיקות הדמיה שמשמעותו גוש - הגוש יכול להיות שפיר או ממאיר, אך מחייב בירור והתייחסות דחופים.