אפיספדיאס
epispadias

תאור

פגם מולד בו פתח השופכה נמצא במשטח העליון של הפין במקום בתחתון. ניתן לתיקון על-ידי ניתוח.