אפיפיזה
epiphysis

תאור

כל אחד משני הקצוות הגדלים של אחת מהעצמות הארוכות של הגפיים התחתונות או העליונות.