מונחים רפואיים חזור

זמן תרומבופלסטין חלקי (PTT) partial thromboplastin time, PTT, APTT

תאור

בבדיקה זו מודדים את הזמן הדרוש להיווצרות קריש פיברין בדגימת פלסמה שהוסיפו לה ציטראט (צורה של חומצה ציטרית) לאחר הוספת יוני סידן ותרחיף פוספוליפיד. בדיקה זו נחוצה לבירור מחסור בגורמי קרישה , לבדיקת מערכת הקרישה לפני ניתוח או לקביעת היעילות של נוגדי קרישה. הבדיקה נעשית באופן שגרתי בחולים הנוטלים נוגדי קרישה הניטלים דרך הווריד (בניגוד לבדיקה הנעשית לנוגדי קרישה הניטלים דרך הפה - בדיקת PT או INR). הערך הנורמלי של הבדיקה הוא 20 - 35 שניות.