מדד גליסון
Gleason Score

תאור

ערך המבטא את מידת ממאירות התאים בסרטן הערמונית. הביופסיה מבלוטת הערמונית מתבצעת בהנחיית אולטרסאונד, כאשר במהלך הבדיקה נלקחות 6-12 דגימות מן הערמונית ונשלחות לבדיקה פתולוגית. כאשר תאי הערמונית דומים מאוד לתאי הערמונית התקינה (רמת התמיינות גבוהה) הם יקבלו ערך גליסון (Gleason grade) נמוך (1-2), וכאשר רמת ההתמיינות נמוכה הערך שיתקבל יהיה גבוה יותר (4-5). ככל שהערך גבוה יותר - הסרטן אגרסיבי יותר, והסיכוי שהמחלה אינה מוגבלת לבלוטת הערמונית בלבד - גבוה יותר. מדד גליסון הוא סכום של 2 מספרים (כל אחד בסולם של 1-5) - ערך הגליסון של התאים השכיחים ביותר ברקמה (המספר הנכתב משמאל) וערך הגליסון של התאים השניים בשכיחותם. מדד גליסון ניתן בערכים של 2-10, כאשר מידת הממאירות עולה ככל שעולה הערך.