מונחים רפואיים חזור

אדמת German Measles, Rubella

תאור

זיהום נגיפי קל ומדבק מאד, במיוחד בילדות, שגורם חום ופריחה ורודה המתפשטת מן הפנים אל הצוואר ואל שאר חלקי הגוף. תקופת הדגירה של אדמת היא 2-3 שבועות. הפריחה נעלמת בתוך 7 ימים, אך החולה ממשיך להיות מדבק במשך 3-4 ימים נוספים. אדמת בשלבים המוקדמים של ההריון עלולה לגרום מומים בעובר, ולכן יש לחסן ילדות נגד מחלה זו לפני גיל ההתבגרות.